Search Engine Evaluator - Sweden

ID  2020-1731 Country   Sweden
Posted Date  06/17/2020 City  Nationwide
Category  Search Engine Evaluation Application Deadline 
Language  English

More information about this job:


Overview:

Teemwork.ai letar just nu efter svenska utvärderare till sitt globala team för onlineannonser. Som en utvärderare för onlineannonser kommer du att vara ansvarig för att bedöma kvalitén av onlineannonser. Du kommer även få chansen till att jobba på ett långsiktigt projekt för ett multinationellt företag. Du kommer även få ett flexibelt arbetsschema.   Teemwork.ai is looking for Swedish Online Ad Evaluators to join our global team. As an Online Ad Evaluator, you will be responsible for judging the quality and content accuracy of online advertisements. In addition, you will have the opportunity to participate in a long-term project working with a multi-national corporation, with flexible working terms (part-time hours), all from the comfort of your own home.    


Responsibilities:

- Analysera internetannonser och fästställa relevansen baserat på en utvärderingstabell
- Använda din kunskap för att ytterligare undersöka relevansen inom din lokala marknad
- Din feedback kommer att användas till att förbättra kvaliteten på onlineannonserna
- Icke-tekniskt job – Vi kommer ge dig full utbildning för positionen  
- Analyzing web advertisement and determining the relevancy of results based on a rating scheme
- Use your local knowledge to further examine the relevancy within your local market
- Your feedback is used to improve and refine the quality of online advertisements listings
- Non-technical job – we provide you full training for the positionQualifications:

- Gymnasieutbildning krävs
- Ingen erfarenhet krävs
- Svenska på modersmålsnivå
- Permanent boende i Sverige
- Bred kunskap gällande svenska trender, aktuella händelser, pop kultur, nyheter och media
- Ansvarsfull och resultatsdriven
- Kapabel till att jobba under flexibla tider
- Dator med Windows
- Stabil internetuppkoppling och tillgång till egen dator
- Allmän kompetens inom data och web applikationer
- Minst 18 år gammal  
- Native level proficiency in Swedish
- Residing permanently in Sweden
- High-level of awareness of Sweden contemporary culture, current events, pop culture, news and media
- Responsible and results-driven
- Capable of working in flexible schedule conditions
- Personal computer running Windows OS
- Stable, high-speed internet connection
- General proficiency with computer and web applications - At least 18 years of age    Employment Conditions:

- Flextid på 10-25 timmar per vecka (deltidsjobb/jobba hemifrån)
- Gratis utbildning som en del av ansökningsprocessen
- Oberoende entreprenörsanställning
- Perfekt för dig som söker ett flexibelt arbetsschema  
- 10-25 hours per week, on a flexible schedule (Part-time/Work-from-Home)
- Free training provided as part of the application process
- Independent contractor employment
- Perfect for those looking for a flexible schedule and work-life balance